Steel Wire Hose

Steel Wire HoseSteel Wire Hose

Material – Steel Wire Hose

Description:

Material – Steel Wire Hose

1-1/411-1/21/22-1/223/434
Clear
SKU: 30-125 Category:

Description

Material – Steel Wire Hose

Additional information

Weight1 kg
Sizes

1-1/4, 1, 1-1/2, 1/2, 2-1/2, 2, 3/4, 3, 4